Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Cấp sao lục giấy phép xây dựng nhà.

Trình tự thực hiện

 - Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

- Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và chuyển cho phòng Quản lý đô thị.

- Bước 3: Công chức chuyên môn phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng ký và chuyển bản sao giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho cá nhân, tổ chức.
Cách thực hiện - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

Đơn xin sao lục bản chính giấy phép xây dựng.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức
Kết quả thực hiện Bản sao giấy phép (có đóng dấu của phòng Quản lý đô thị).
Lệ phí 3.000 đồng / bản.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin sao lục bản chính giấy phép xây dựng.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng ban hành ngày 16/11/2003

- Nghị định số 79/2007/NĐ – CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Xây dựng nhà ở và ĐTXD

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 2 6 7 7 5
Today: 5.100
Yesterday: 13.142
This week: 30.773
This month: 70.881
Total: 34.826.775

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính