Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

3. Thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ;

+ Bước 3: Công chức Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ đối chiếu với sổ khai sinh còn lưu trữ tại phòng hoặc tại UBND cấp xã thuộc cấp huyện;

+ Bước 4: Công chức Phòng Tư pháp hoàn tất hồ sơ, trình lãnh đạo Phòng kiểm tra, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký. Sau đó chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân, tổ chức và cấp.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện hoặc nộp qua đường bưu điện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai (theo mẫu quy định)

+ Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có)

+ Nếu công chức tiếp nhận không biết rõ về nhân thân hoặc nơi cư trú của đương sự, thì yêu cầu xuất trình các giấy tờ sau đây để kiểm tra:

·     Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó;

·     Sổ hộ khẩu, Sổ đăng ký tạm trú để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định.

Người có yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh có thể ủy quyền cho người khác làm thay.Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ; trong trường hợp phức tạp cần phải xác minh thêm thì thời gian xác minh thêm là không quá 02 (hai) ngày làm việc và được tính cộng vào thời gian giải quyết nêu trên.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp bản chính giấy khai sinh

 - Lệ phí: Lệ phí hộ tịch: 10.000đ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp lại bản chính giấy khai sinh (mẫu TP/HT - 2012 -TKCLBCGKS)

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+  Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch

+ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về Đăng ký và quản lý hộ tịch 

+ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.     

+ Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2010 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

+ Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 2 6 9 3 1
Today: 5.256
Yesterday: 13.142
This week: 30.929
This month: 71.037
Total: 34.826.931

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính