Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

9.Thủ tục Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thành hồ sơ theo hướng dẫn

+ Bước 2: Công chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, sau đó chuyển Phòng Tư pháp xử lý

+ Bước 3: Công chức Phòng Tư pháp xử lý hồ sơ, sau đó chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực

+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là di sản (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

+ Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh người để lại di sản đã chết (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

+ Các giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản với người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Một số giấy tờ thường gặp:

·     Chứng minh quan hệ cha mẹ với con: Giấy khai sinh, quyết định nhận nuôi con nuôi, quyết định công nhận cha, mẹ, con, hộ khẩu…;

·     Chứng minh quan hệ vợ chồng: Giấy chứng nhận kết hôn, hộ khẩu…

·     Cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật trừ trường hợp không thể biết còn có người khác được hưởng thừa kế theo pháp luật

+ Văn bản thỏa thuận phân chia  di sản thừa kế (trong trường hợp chứng thực khai nhận di sản thừa kế) – ít nhất 03 bản

+ Tờ khai di sản thừa kế (trong trường hợp chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế) – ít nhất 03 bản

+ Bản di chúc hợp pháp (nếu người chết có lập di chúc);

+ Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy thoả thuận phân chia, nhường quyền hưởng thừa kế hoặc từ chối nhận di sản thừa kế của các đồng thừa kế khác (nếu có)

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp quận, huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lời chứng thực

 - Lệ phí:40.000 đồng/trường hợp

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Văn bản nhận tài sản thừa kế

+ Văn bản phân chia di sản thừa kế

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Người yêu cầu chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật dân sự năm 2005, số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005, hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2006.

+ Nghị định số 23/2015/NĐ-CPngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

+ Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 2 6 7 2 9
Today: 5.054
Yesterday: 13.142
This week: 30.727
This month: 70.835
Total: 34.826.729

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính