Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Đăng ký thành lập hội

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.

+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện ký quyết định (kèm theo 01 bộ hồ sơ)

+ Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao kết quả cho tổ chức

 - Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng kí thành lập hội;

+ Dự thảo điều lệ;

+ Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội;

+ Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động thành lập hội;

+ Danh sách hội viên ban đầu đăng ký tham gia hội;

+ Hồ sơ hợp pháp về nhà, đất nơi đặt trụ sở hội. Nếu thuê nhà, đất thuộc sở hữu tư nhân phải nộp hợp đồng thuê, mượn có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; nếu thuê, mượn nhà thuộc sở hữu nhà nước thì phải có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền sử dụng và cơ quan quản lý nhà nước về nhà, đất đối với nhà, đất được thuê, mượn. Thời hạn thuê, mượn nhà tối thiểu là 06 (sáu) tháng (tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ);

+ Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

+ Đối với trường hợp Ban vận động thành lập hội đã lấy ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về lĩnh vực hội hoạt động: 10 ngày.

+ Đối với trường hợp Ban vận động thành lập hội chưa lấy ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về lĩnh vực hội hoạt động: 15 ngày.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đăng kí thành lập hội;

+ Dự thảo điều lệ;

+ Danh sách hội viên ban đầu đăng ký tham gia hội.

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

+ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định tổ chức hoạt động và quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 4 2 8 6 6 3
Today: 2.445
Yesterday: 6.227
This week: 36.978
This month: 362.533
Total: 34.428.663

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính