Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
101 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận số nhà Lĩnh vực Xây dựng
102 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận số nhà Lĩnh vực Xây dựng
103 Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Lĩnh vực Xây dựng
104 Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước Lĩnh vực Xây dựng
105 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước Lĩnh vực Xây dựng
106 Thủ tục Cấp xác nhận quy hoạch Lĩnh vực Xây dựng
107 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ Lĩnh vực Xây dựng
108 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ Lĩnh vực Xây dựng
109 Cấp lạigiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Lĩnh vực Xây dựng
110 Gia hạngiấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị Lĩnh vực Xây dựng
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 8 7 9 1 7 7
Today: 7.227
Yesterday: 7.112
This week: 20.625
This month: 36.613
Total: 35.879.177

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính