Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Nguyễn Đình Vĩnh TUV, Bí thư Quận ủy 0905 128 445 quanuynguhanhson@danang.gov.vn
Phùng Văn Cưng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thi Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 0905 320 395 thinta@danang.gov.vn
Huỳnh Cự Chủ tịch UBMTTQVN quận 0914 020 721 cuh@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Vĩnh TUV, Bí thư Quận ủy 0905 128 445 quanuynguhanhson@danang.gov.vn
Phùng Văn Cưng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thi Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 0905 320 395 thinta@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 322 quanuynguhanhson@danang.gov.vn
Trần Văn Thích Trưởng ban 0905 129 757 thichtv@danang.gov.vn
Ngô Thanh Xuân Phó Trưởng ban 0905 455 871 xuannt8@danang.gov.vn
Lê Thị Kim Hoa Phó Trưởng ban 0905 566 365 hoaltk3@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 015 btcqunhs@danang.gov.vn
Lê Thị Thanh Duyên Chủ nhiệm 02363 969169 - 0969 055 500 duyenltt@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Chiến Phó Chủ nhiệm 0907 743 531 chienhd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Anh Phó Chủ nhiệm 0934 846 826 anhntv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 325 ubktqunhs@danang.gov.vn
Lê Văn Nghĩa Trưởng ban 0905 145 829 nghialv1@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Đô Phó Trưởng ban 0905 922 692 dohp@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 303 btgqunhs@danang.gov.vn
Hoàng Thị Phương Loan Trưởng ban 0905 230 573 loanhtp@danang.gov.vn
Lê Quang Tươi Phó ban 0905 121 997 tuoilq@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 968 498 bdvqunhs@danang.gov.vn
Phạm Thị Lệ Thủy Chánh Văn phòng 0905 977 985 thuyptl1@danang.gov.vn
Nguyễn Tiến Mẫn Phó Chánh Văn phòng 0906 502 223 mannt@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Tám Phó CVP Quận ủy 0905 019 337 tamhv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 322 vpqunhs@danang.gov.vn
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 9 4 7 0 2 0
Today: 16.438
Yesterday: 26.222
This week: 87.753
This month: 94.710
Total: 16.947.020

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính