Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành năm 2015 và 2016 18/08/2017

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 89/KL-TTQ ngày 02 tháng 8 năm 2017 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sác...

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo tại UBND phường Hòa Hải 04/07/2017

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 76/KL-TTQ ngày 20 tháng 6 năm 2017 về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, ...

Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại UBND phường Mỹ An 23/06/2017

Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 57/KL-TTQ ngày 25 tháng 5 năm 2017 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sác...

Thanh tra quận Ngũ Hành Sơn tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo tại UBND phường Hòa Hải 16/06/2017

Ngày 14 tháng 6, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 13/QĐ-TTQ ngày 31 tháng 5 năm 2017 đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo tại UBN...

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Khuê Mỹ 12/05/2017

Công bố kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Hòa Quý 12/05/2017

Kết quả giải quyết khiếu nại lần hai của ông Lê Văn Thành, trú tổ 36, phường Khuê Mỹ 10/01/2017

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn đã ban hành Quyết định số 4717/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Lê Văn Thành, trú tại tổ 36, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hà...

Tìm kiếm Đẩy mạnh các phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học và công nghệ trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 04/01/2017

Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2016, tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động, Thành Đ...

Triển khai thực hiện quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 26/09/2016

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao g...

Thanh tra quận Ngũ Hành Sơn công bố kết luận thanh tra quản lý tài chính tại Trường Tiểu học Lê Bá Trinh, phường Mỹ An 17/08/2016

Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Thanh tra quận tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 141/KL-TTQ ngày 09 tháng 8 năm 2016 về hoạt động quản lý tài chính của Trường Tiểu học Lê Bá Trinh...

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 9 5 9 3 2 0
Today: 1.904
Yesterday: 26.834
This week: 0
This month: 107.010
Total: 16.959.320

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính