Nội dung Kết luận thanh tra hoạt động quản lý thu, chi tài chính, ngân sách tại Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn 26/11/2014

Nội dung Kết luận thanh tra hoạt động quản lý thu, chi tài chính, ngân sách tại Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn

Kết luận Thanh tra kinh phí học đường Trường Mầm Non Bạch Dương 11/09/2014

Thông báo số 151/TB-TTQ ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chánh Thanh tra quận Ngũ Hành Sơn V/v Kết luận thanh tra kinh phí học đường trường mầm non Bạch Dương

Kết luận Thanh tra kinh phí học đường Trường THCS Trần Đại Nghĩa 04/09/2014

Kết luận Thanh tra kinh phí học đường Trường THCS Trần Đại Nghĩa

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 6 6 7 1 3 9
Today: 5.055
Yesterday: 6.628
This week: 19.030
This month: 136.233
Total: 16.667.139

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính