UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3847.327 - 3968.222

Email: quannguhanhson@danang.gov.vn

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 6 9 9 5 6 1 4
Today: 3.052
Yesterday: 6.776
This week: 35.466
This month: 337.972
Total: 36.995.614

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính