UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3847.327 - 3968.222

Email: quannguhanhson@danang.gov.vn

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 8 8 0 9 3
Today: 14.875
Yesterday: 9.374
This week: 79.822
This month: 313.802
Total: 16.288.093

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính