UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3847.327 - 3968.222

Email: quannguhanhson@danang.gov.vn

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 1 8 7 0 3 3 8
Today: 16.887
Yesterday: 21.063
This week: 135.635
This month: 701.549
Total: 21.870.338

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính