UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3847.327 - 3968.222

Email: quannguhanhson@danang.gov.vn

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 8 4 3 5 8 5
Today: 1.021
Yesterday: 4.601
This week: 35.591
This month: 1.021
Total: 35.843.585

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính