UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3847.327 - 3968.222

Email: quannguhanhson@danang.gov.vn

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 9 2 6 1 6 1
Today: 13.964
Yesterday: 40.037
This week: 216.449
This month: 391.219
Total: 30.926.161

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính