UBND QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

Địa chỉ: 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3847.327 - 3968.222

Email: quannguhanhson@danang.gov.vn

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 0 6 3 7 5 3
Today: 16.587
Yesterday: 21.938
This week: 85.313
This month: 211.443
Total: 17.063.753

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính