LỊCH CƠ QUAN TUẦN 15 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
08h00: - Kiểm tra thực tế A.Hòa A.Vinhlx Hiện trường
08h00: - Dự nghe báo cáo các biện pháp tiết kiệm các khoản chi thuê dịch vụ chăm sóc, duy trì thường xuyên cây xanh A.Việt PHGB, tầng 3
- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc

- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
10h30: - Dự họp giao ban công tác phòng, chống dịch COVID-19 A.Hòa A.Vinhlx HT số 1, tầng 2
14h00: - Dự họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố (họp trực tuyến) C.Thi C.Nga A.Thủy Phòng họp 1
17h00: - Dự họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố (họp trực tuyến) A.Hòa C.Nga Phòng họp 1
14h00: - Họp rà soát pháp lý dự án FPT A.Việt A.Đình Phòng họp 2

- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
08h00: - Kiểm tra thực tế dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài A.Hòa A.Vinhlx Hiện trường
08h00: - Dự họp nghe báo cáo xử lý vướng mắc liên quan đến công tác đền bù giải toả và tái định cư A.Việt HT số 1, tầng 2
- Kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch C.Thi A.Týlx Cơ sở
15h00: - Họp nghe báo cáo một số đồ án kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn TP A.Việt A.Vinhlx HT số 1, tầng 2

08h00: - Họp giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất C.Thi A.Việt A.Đình Phòng họp 1
08h00: - Dự nghe Sở VHTT báo cáo tiến độ triển khai Kế hoạch đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao, giải trí xứng tầm (lịch TP) PH số 1, tầng 3
- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
14h00: - Họp rà soát pháp lý dự án FPT A.Việt A.Đình Phòng họp 1
14h00: - Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất thành phố (lịch TP) PH số 1, tầng 2
14h00: - Dự nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh (lịch TP) PH số 1, tầng 3

- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
10h30: - Dự họp giao ban công tác phòng, chống dịch COVID-19 A.Hòa A.Vinhlx PH số 1, tầng 2
08h00: - Họp rà soát pháp lý dự án FPT A.Việt A.Đình Phòng họp 1
8h00: - Dự họp UBND thành phố thường kỳ (lịch TP) HT số 1, tầng 2 PH số 2, tầng 2
14h00: - Thường trực UBND quận làm việc với Ban Giải phóng mặt bằng quận CT, các PCT CVP Phòng họp 1
15h30: - Dự làm việc với các Sở, ngành liên quan về nội dung xử lý kiến nghị của doanh nghiệp (DAP) (lịch TP) PH số 1, tầng 3
16h00: - Dự nghe Sở du lịch báo cáo tiến độ xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát triển kinh tế về đêm (lịch TP) PH số 1, tầng 2


Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 3 5 4 5 5 1
Hôm nay: 2.787
Hôm qua: 22.961
Tuần này: 52.573
Tháng này: 219.854
Tổng cộng: 35.354.551

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính