LỊCH CƠ QUAN TUẦN 2 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

- 8h00: Hội ý UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
- 10h00: Họp Hội đồng xét duyệt làng nghề A.Việt C.Thúy Phòng họp 1
- 14h00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng C.Thi C.Thúy Phòng họp 1
-15h30: Họp đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019 C.Thi A.Hòa C.Thúy Phòng họp 1
- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết LĐLĐ quận A.Hòa C.Nga HT. Quận ủy
- 17h30: Dự tổng kết hoạt động Hội doanh nghiệp CT, các PCT CPVP 120 Nguyễn Văn Thoại

- 08h00: Dự tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020 của Công an thành phố C.Thi A. Tý LX Hội trường Công an TP
- 8h00: Họp nghe báo cáo Đề án phát triển hệ thống VHTT cơ sở đến năm 2025 A.Hòa A.VinhLX PH số 1, tầng 3
- 8h00: Dự UBMT tổng kết năm và triển khai nhiệm vụ năm 2020 A.Việt C.Thúy HT. Mặt Trận
- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
- 14h00: Dự buổi họp về tình hình thực hiện dự án làng Đại Học Đà Nẵng A.Hòa A.VinhLX PH số 2, tầng 2
- 15h30: Dự đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân (Nguyễn Văn Đắc TĐC Đông Hải, tổ 45 PHH) A.Hòa Phòng tiếp dân UBND TP
- 14h00: Dự tổng kết năm tại phòng VHTT A.Việt Phòng VHTT

- 8h00: Dự Biên phòng NN tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 C.Thi A.Thủy Biên phòng NN
- 08h00: Tiếp dân dự án Bá Tùng A.Hòa A.Đình Phòng họp 1
- 09h15: Dự họp liên quan đến việc thi hành án hành chính A.Hòa A.VinhLX PHGB, tầng 3
- 10h30: Họp liên quan đến quy hoạch ven biển A.Hòa A.VinhLX PHGB, tầng 3
- 08h00: Dự nghe báo cáo tình hình triển khai TB 331 A.Việt PH số 1, tầng 3
- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
- 14h00: Dự hội nghị tổng kết công tác Tư pháp và tổng kết hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận A.Hòa A.Thủy Phòng họp 1
- 14h00: Họp xử lý vướng mắc liên quan đến đường Bà Bang Nhãn A.Việt A.Đình Phòng họp 2
- 14h00: Họp giao ban thành phố A.Đình PHGB, tầng 3

- 09h00: Dự công bố quyết định nhân sự C.Thi Phòng họp 1
- 8h00: Dự hội thảo tham vấn dự thảo báo cáo tình hình trẻ em TPĐN A.Hòa A.VinhLX PH số 1, tầng 2
- 08h00: Họp tổ Kiểm tra Chỉ thị 21 A.Việt A.Thiện Phòng họp 2
- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng Làm việc
- 14h00: Dự hội nghị tổng kết 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 ngành Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng (lịch TP) A.Việt A.VinhLX HT số 1, tầng 2
- 14h00: Dự hội nghị tổng kết tín dụng chính sách 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020 của NH CSXH TP (lịch TP) A.Hòa A.VinhLX HT số 2, tầng 2

- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
- 8h00: Dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ toàn dân PCCC và Quyết định 8394 A.Hòa A.Thủy Nhà Văn Hóa quận NHS
- 8h00: Dự nghe báo cáo xử lý kiến nghị liên đến công tác đền bù giải tỏa các dự án và báo cáo đề xuất một số thay đổi để bảo đảm quyền lợi của người dân tại các dự án quy hoạch treo, chậm triển khai trên địa bàn thành phố (lịch TP) PHGB, tầng 3
- 14h00: Họp liên ngành 01 C.Thi A.Thủy Viện Kiểm Sát ND quận
- 14h00: Dự làm việc với HĐND quận xử lý kiến nghị của cử tri A.Việt PH.HĐND

- 8h00: Họp trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm (lịch TP) PH số 2, tầng 2
- 8h00: Họp hội đồng giá đất (lịch TP) PH số, tầng 2

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 3 1 5 4 9 4
Hôm nay: 766
Hôm qua: 21.783
Tuần này: 22.549
Tháng này: 249.364
Tổng cộng: 34.315.494

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính