LỊCH CƠ QUAN TUẦN 27 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Dự giao ban thành phố (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 1
10h30 - Dự nghe báo cáo vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; việc xử phạt vi phạm hành chính A.Niên A.Vinhlx PH số 1, tầng 3 TTHC TP
- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
14h00 - Họp xử lý đơn bà Nguyễn Hiền Lương A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 1
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Dự Hội nghị quán triệt chuyên đề NQ Đại hội XIII và Đại hội XXII Đảng bộ thành phố (trực tuyến) CT, các PCT CVP HT Quận ủy
14h00 - Dự Hội nghị quán triệt chuyên đề NQ Đại hội XIII và Đại hội XXII Đảng bộ thành phố (trực tuyến) CT, các PCT CVP HT Quận ủy
17h00 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

07h30 - Dự công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ CT, các PCT CT, các PCT A.Týlx A.Vinhlx HT số 1, tầng 2 TTHC TP
14h00 - Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và một số văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng A.Hòa A.Týlx Trường CT TP
14h00 - Họp đối thoại cưỡng chế hộ ông Thiệt, bà Đối A.Niên A.Đình P.Anh Hội trường
14h00 - Làm việc với Thanh tra TP (Nguyễn Văn Minh) A.Việt A.Vinhlx Thanh tra TP
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (lịch TP) (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Dự công bố Quyết định CT, các PCT phường CT, các PCT CVP HT Quận ủy
09h30 - Dự nghe báo cáo tình hình xử lý một số dự án, công trình A.Hòa A.Týlx PHGB, tầng 3 TTHC TP
08h00 - Dự công bố Quyết định thành lập Tổ trung đội dân quân thường trực A.Niên Quận đội
09h00 - Họp giải quyết vấn đề làng nghề A.Niên A.Thiện Phòng họp 3
09h00 - Họp rà soát pháp lý Đông Hải A.Việt X.Thảo Phòng họp 1
14h30 - Hội ý Quận ủy A.Hòa CVP PH Quận ủy
14h30 - Họp Hội đồng thẩm định sản phẩm OCOP 2021 A.Niên A.Thiện Phòng họp 3
14h00 - Họp xử lý đơn Tây Nam làng đá, Tây FPT A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 1
16h30 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (lịch TP) (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
08h00 - Họp giải quyết hồ sơ ông Khỏe, ông Xuân; xử lý thi công dự án Vinafor A.Niên A.Đình P.Anh Phòng họp 1
08h00 - Hội nghị bàn giao công tác PCCC A.Việt A.Thủy P.Anh Hội trường
09h30 - Họp xử lý đơn bà Hiền Lương A.Việt X.Thảo Phòng họp 3
14h00 - Họp BTV Quận ủy A.Hòa A.Niên PH Quận ủy
14h00 - Dự họp UBND TP thường kỳ (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 1
17h00 - Dự họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (lịch TP) (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 4 9 2 3
Hôm nay: 3.616
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 34.481
Tháng này: 100.226
Tổng cộng: 35.234.923

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính