LỊCH CƠ QUAN TUẦN 31 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 Hội ý Quận ủy C.Thi C.Thúy PH Quận ủy
08h00 Dự nghe báo cáo dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu phố du lịch An Thượng A.Hòa A.Vinhlx PHGB, tầng 3 TTHC TP
Đ/c Nguyễn Đức Việt đi học đối tượng 2 từ ngày 29/7 đến ngày 16/8/2019
14h00 Dự Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố C.Thi A.Hòa A.Týlx A.Vinhlx HT số 1, tầng 2 TTHC TP

08h00 Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
08h00 Kiểm tra thực tế Bá Tùng (mở rộng) A.Hòa A.Vinhlx Hiện trường
14h00 Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
14h00 Họp góp ý kế hoạch xử lý Mường Thanh A.Hòa A.Thủy C.X Thảo Hội trường
15h30 Tiếp dân ông Phạm Viết Tứ A.Hòa A.Đình C. P Anh Phòng họp 1

08h00 Kiểm tra thực tế C.Thi A.Týlx Hiện trường
08h00 Dự nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án động lực (lịch TP) A.Hòa A.Vinhlx PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 Dự họp GPMB quận Ngũ Hành Sơn với PCT UBND TP C.Thi A.Hòa A.Týlx PH số 1, tầng 2 TTHC TP
14h00 Dự Hội nghị thông báo kết quả xếp hạng thực hiện công tác CCHC 2018 A.Thủy HT số 1, tầng 2 TTHC TP

08h00 Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
08h30 Rà soát kết quả xử lý vi phạm tại tổ hợp KS Mường Thanh tại Thanh tra thành phố A.Hòa A.Vinhlx Thanh tra TP
14h00 Tiếp dân C.Thi A.Đình Phòng họp 1
14h00 Dự nghe báo cáo tình hình xử lý việc nuôi trồng thủy sản trên các sông trên địa bàn TP A.Hòa A.Vinhlx PH số 1, tầng 3 TTHC TP
15h30 Dự nghe báo cáo tiến độ triển khai TB 331 (lịch TP) A.Hòa A.Vinhlx PHGB, tầng 3 TTHC TP

08h00 Họp BTV Quận ủy C.Thi A.Hòa PH Quận ủy
14h00 Dự họp giao ban thành phố (lịch TP) C.Thi A.Týlx PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 Tiếp dân đại diện 3 nhà thờ K20 A.Hòa A.Đình Phòng họp 1

07h30 Họp Lễ hội Vu Lan Báo hiếu A.Hòa C.Nga C.Hà BQL Danh thắng

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 1 8 5 7 5
Hôm nay: 10.042
Hôm qua: 12.531
Tuần này: 22.573
Tháng này: 62.681
Tổng cộng: 34.818.575

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính