LỊCH CƠ QUAN TUẦN 35 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Công bố Quyết định nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch CT, các PCT CPVP Hội trường
09h00 - Hội ý Quận ủy CT, các PCT CPVP Hội trường
10h00 - Hội ý UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
16h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

07h15 - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường A.Hòa C.Thúy A.Týlx Cơ sở
09h00 - Làm việc với Công an quận A.Hòa A.Týlx Công an quận
08h00 - Dự họp giao ban (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 1
14h45 - Họp giải quyết vướng mắc của gia đình quân nhân Vùng 3 Hải quân A.Việt A.Vinhlx PHGB, tầng 3
15h30 - Họp BCĐ Kỳ thi THPT năm 2020 A.Niên A.Týlx PH số 2, tầng 2

08h00 - Dự Hội nghị thẩm định đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TPĐN đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 1
09h00 - Họp BTV Quận ủy A.Hòa A.Niên Quận ủy
07h15 - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường A.Việt A.Đình A.Vinhlx Cơ sở
08h00 - Họp rà soát kết quả giải quyết hộ ông Đắc theo kết luận Bộ TNMT A.Việt A.Đình Phòng họp 2
14h00 - Kiểm tra thực tế các trường học A.Niên A.Vinhlx Hiện trường

08h00 - Kiểm tra công tác cấp phát ATM gạo A.Hòa A.Týlx Hiện trường
07h15 - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường A.Niên C.Nga A.Vinhlx Cơ sở
08h00 - Dự nghe báo cáo tình hình cho thuê đất trả tiền hàng năm trên địa bàn 4 quận (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 1
14h00 - Họp phương án xã hội hóa đầu tư trung tâm thương mại trên địa bàn quận và bố trí TĐC hộ ông Chúc A.Việt A.Vinhlx PHGB, tầng 3
14h00 - Họp Hội đồng thẩm định giá đất (trực tuyến) (lịch TP) A.Việt Phòng họp 1

07h15 - Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các phường A.Hòa C.Thúy A.Týlx Cơ sở
08h00 - Họp xử lý ngập úng Bà Bang Nhãn, Đặng Thái Thân A.Việt Phòng họp 2
09h30 - Họp xử lý thoát nước Vinafor A.Việt Phòng họp 2
08h00 - Làm việc với các trường học chuẩn bị năm học mới A.Hòa A.Niên C.Thúy C.Nga Phòng họp 1
14h00 - Dự nghe báo cáo đồ án kiến trúc quy hoạch (lịch TP) A.Hòa A.Týlx PHGB, tầng 3
16h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

07h15 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các phường A.Việt A.Đình A.Vinhlx Cơ sở

07h15 - Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các phường A.Niên C.Nga A.Vinhlx Cơ sở
16h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 9 0 9 2 5 5
Hôm nay: 37.095
Hôm qua: 72.802
Tuần này: 199.543
Tháng này: 374.313
Tổng cộng: 30.909.255

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính