LỊCH CƠ QUAN TUẦN 41 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Họp xử lý xe luồng xanh và hội ý lãnh đạo UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
14h00 - Dự giao ban CT, PCT thành phố (trực tuyến) A.Hòa A.Vinh Phòng họp 1
16h30 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Dự Đại hội Hội Phụ nữ quận A.Hòa A.Vinh Hội trường
08h00 - Họp triển khai kết luận của HĐND TP (cả ngày) A.Việt Phòng họp 1
14h00 - Họp triển khai kết luận của HĐND TP A.Việt Phòng họp 1
16h30 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Họp quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 A.Hòa Phòng họp 1
08h00 - Họp các ngành về vụ việc khiếu kiện của ông Huỳnh Văn Thầu A.Niên A.Đình P.Anh Phòng họp 3
08h00 - Họp Hội đồng tư vấn đặt đổi tên đường và các công trình công cộng TP A.Việt PH số 1, tầng 2 TTHC TP
14h00 - Làm việc với A.Trung-PCT HĐND TP A.Hòa PH Thường vụ
14h00 - Họp chuyên đề giải tỏa đền bù (lịch TP) PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 - Họp liên quan quy hoạch hạ tầng kỹ thuật mương thoát nước thải, điện sản xuất dự án quy hoạch mở rộng làng nghề giai đoạn 2 A.Việt Phòng họp 3
16h30 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Dự đánh giá cuối năm Đảng ủy Quân sự quận A.Hòa A.Týlx CQQS quận
08h00 - Làm việc với Chi bộ P.QLĐT A.Niên A.Vinh P.QLĐT quận
08h30 - Họp các dự án do BQL Nông nghiệp và PTNT điều hành A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 1
- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
14h00 - Họp liên quan đến báo cáo của Thanh tra quận về vụ khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Bê A.Niên A.Đình P.Anh Phòng họp 3
14h00 - Họp Tổ công tác 509 A.Việt PH số 1, tầng 3 TTHC TP
14h00 - Họp phương án tổ chức dạy học trực tiếp (lịch TP) PH số 2, tầng 2 TTHC TP
16h30 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Tiếp xúc cử tri ĐBQH A.Hòa Phòng họp 3
08h00 - Họp giải tỏa hộ ông Bùi Văn Chung A.Việt Phòng họp 1
08h00 - Tiếp ông Nguyễn Hữu Đố A.Đình X.Thảo Ban Tiếp công dân
14h30 - Họp BTV Quận ủy A.Hòa PH Thường vụ
14h30 - Làm việc liên quan nội dung tố cáo của công dân A.Niên A.Đình Phòng họp 1
14h30 - Họp đồ án quy hoạch kiến trúc thành phố PHGB, tầng 3 TTHC TP
16h30 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

16h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

16h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 4 9 3 4
Hôm nay: 3.627
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 34.492
Tháng này: 100.237
Tổng cộng: 35.234.934

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính