LỊCH CƠ QUAN TUẦN 47 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Hội ý lãnh đạo UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 3
14h20 - Dự giao ban CT, PCT UBND thành phố (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 3
14h00 - Dự quán triệt quy định 24/TW CT, các PCT CVP Hội trường
14h00 - Họp quản lý người và phương tiện vào thành phố A.Thủy Phòng làm việc
17h00 - Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

09h30 - Dự họp nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 150/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công (trực tuyến) A.Hòa A.Thiện Phòng họp 3
10h15 - Dự họp nghe báo cáo việc xây dựng Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội các quận, phường (trực tuyến) A.Hòa A.Thiện Phòng họp 3
08h00 - Hội nghị UBMTTQVN lần 7 A.Niên Hội trường
08h00 - Họp điểu chỉnh giá đất A.Việt Phòng họp 3
14h00 - Dự làm việc với Tư vấn tổng về quy TPĐN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 3

08h00 - Họp rà soát công tác thanh quyết toán kinh phí phòng chống dịch A.Hòa A.Vinh Phòng họp 3
08h00 - Dự Đoàn Kiểm tra Ngân hàng CSXH TP A.Niên A.Hùnglx Hòa Quý
08h00 - Cưỡng chế thu hồi đất dự án FPT (cả ngày) A.Việt A.Đình Hiện trường
08h00 - Họp chuẩn bị nội dung tiếp xúc cử tri A.Bình A.Dũng Phòng họp 1
08h30 - Dự nghe Sở TNMT báo cáo nội dung liên quan lĩnh vực tài nguyên môi trường (lịch TP) PH số 1, tầng 3 TTHC TP
- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
14h00 - Họp các ngành, địa phương về lĩnh vực văn hóa-xã hội A.Niên A.Bình C.Nga Hội trường
15h00 - Kiểm tra thực tế các ao tôm trái phép A.Niên A.Đình A.Hùnglx Hiện trường
17h00 - Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (trực tuyến) (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

08h00 - Dự họp UBND thành phố thường kỳ (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 3
08h00 - Họp Hội đồng GPMB đường Lưu Quang Vũ A.Niên A.Đình Hội trường
08h00 - Cưỡng chế thu hồi đất dự án FPT (cả ngày) A.Việt Hiện trường
14h00 - Thăm các đơn vị trường học A.Hòa A.Niên A.Bình CPVP Các trường
14h00 - Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất (lịch TP) PH số 1, tầng 3 TTHC TP
14h30 - Dự Hội thảo lấy ý kiến về ranh giới và độ rộng hành lang bảo vệ bờ biển TP Đà Nẵng A.Việt A.Hùnglx PH số 2, tầng 2 TTHC TP

08h00 - Làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư A.Hòa A.Vinh A.Týlx Sở KHĐT
08h00 - Đối thoại giải quyết khiếu nại ông Kiên A.Niên A.Đình Phòng họp 3
08h00 - Họp xử lý vướng mắc điều chỉnh quy hoạch H1-3 A.Việt Phòng họp 1
14h00 - Tiếp dân giải quyết khiếu nại (03 hộ) A.Hòa A.Đình Phòng họp 3
14h00 - Họp rà soát dự án Khu làng quê sông nước A.Niên C.Anh Phòng họp 1
17h00 - Dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (trực tuyến) (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3


Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 5 5 7 5
Hôm nay: 4.268
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 35.133
Tháng này: 100.878
Tổng cộng: 35.235.575

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính