Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 4 6 5 6 5 5
Hôm nay: 2.835
Hôm qua: 9.110
Tuần này: 20.103
Tháng này: 90.272
Tổng cộng: 12.465.655

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính