Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 9 1 7 4 8 5
Hôm nay: 8.545
Hôm qua: 14.285
Tuần này: 8.545
Tháng này: 140.613
Tổng cộng: 12.917.485

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính