Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 3 3 3 4 3 4
Hôm nay: 17.555
Hôm qua: 16.008
Tuần này: 0
Tháng này: 608.845
Tổng cộng: 11.333.434

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính