Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Bước 3 : Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý hồ sơ, trình UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận để trả cho công dân.

 - Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơnxingiaođất,chothuêđất (theomẫu)

+ Trích lụcbản đồ địa chính thửa đấthoặctríchđođịachính thửa đất.

(Cơquantàinguyênvàmôitrườngcótráchnhiệmcungcấptríchlụcbản đồđịachínhthửađấtđốivớinhữngnơiđãcóbảnđồđịachínhhoặcthựchiện tríchđođịa chínhthửa đấttheoyêucầu của ngườixin giao đất,thuêđất)

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày cho đến ngày người sử dụng đất nhận được Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) hoặc Giấy chứng nhận (trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính)

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) hoặc Giấy chứng nhận (trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính)

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giao đất

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Đất đai năm 2013;

+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 0 2 6 7 3 7
Hôm nay: 745
Hôm qua: 24.721
Tuần này: 0
Tháng này: 1.180.960
Tổng cộng: 28.026.737

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính