Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Gia hạngiấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

- Trình tự thực hiện

+    Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

+    Bước 2: Bộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đô thị.

+    Bước 3: Phòng Quản lý Đô thị tham mưu xử lý hồ sơ và trình UBND cấp huyện quyết định việc gia hạn giấy phép xây dựng; chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhậnvà Trả kết quả để trả cho chủ đầu tư.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tạiBộ phận Tiếp nhậnvà trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

- Thành phần:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ:01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính:  Chủ đầu tư                                                               

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cho phép gia hạn không quá 12 tháng.

- Lệ phí: 10.000 đồng

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần, 01 lần gia hạn không quá 12 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

+ Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

+Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 6 5 2 4 0 7 6
Hôm nay: 40.578
Hôm qua: 54.774
Tuần này: 143.052
Tháng này: 986.706
Tổng cộng: 26.524.076

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính