Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Tổ một cửa thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức

Cách thực hiện Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu);

- Điều lệ hợp tác xã mới;

- Danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã, số lượng xã viên;

- Biên bản Hội nghị thành lập hợp tác xã;

- Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia hoặc tách hợp tác xã

- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách hợp tác xã; các thỏa thuận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã;

- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hợp tác xã dự định chia;

* Trường hợp hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, tách phải nộp thêm Thông báo về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận
Lệ phí 100.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.

Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 3 0 7 0 9 4 4
Hôm nay: 27.910
Hôm qua: 35.129
Tuần này: 160.111
Tháng này: 1.085.925
Tổng cộng: 23.070.944

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính