Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục Đăng ký xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

- Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng Tài nguyên Môi trường

- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường, UBND cấp huyện ký và chuyển giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân, tổ chức cá nhân, tổ chức.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định;

+ Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản theo mẫu quy định.

- Số lượng hồ sơ:01 bộ

- Thời hạn giải quyết:10 ngày

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.

+ Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:

·        Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;

·        Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;

·        Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;

·        Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;

·        Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;

·        Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy xác nhận

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+  Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề ánbảo vệ môi trườngđơn giản

+  Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trườngđơn giản

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

+ Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký bảo vệ môi trường đơn giản;

+  Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

+  Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 5 9 5 9 0 4 5
Hôm nay: 44.391
Hôm qua: 37.719
Tuần này: 185.545
Tháng này: 421.675
Tổng cộng: 25.959.045

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính