Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có đăng ký kinh doanh thuộc quận, huyện cấp

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chuyển Phòng Y tế  xử lý; cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận.

+ Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận Giấy chứng nhận từ Phòng Y tế và giao cho công dân, tổ chức.

- Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo mẫu;

+ Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);

+ Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (sau khi đủ hồ sơ hợp lệ)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Y tế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí:Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000đ/1lần

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận và còn thời hạn nhưng thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở thì được cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

+ Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

+ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

+ Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND thành phố Đà nẵng về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên đụa bàn thành phố Đà Nẵng

+ Quyết định số 1424/QD-STY ngày 03/6/2013 của Sở Y tế về việc ban hành quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngnafh Y tế.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 7 9 6 6 8 4 4
Hôm nay: 23.745
Hôm qua: 31.830
Tuần này: 117.563
Tháng này: 1.121.067
Tổng cộng: 27.966.844

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính