Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức

Cách thực hiện Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thông báo của hợp tác xã về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Quyết định của Ban quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí 10.000 đồng.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều luật hợp tác xã năm 2003;

- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã;

- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.

Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh.

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 3 0 7 2 5 0 9
Hôm nay: 29.475
Hôm qua: 35.129
Tuần này: 161.676
Tháng này: 1.087.490
Tổng cộng: 23.072.509

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính