Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả  tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch

- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ; yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ.

- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho hộ kinh doanh.

Cách thực hiện Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (Mẫu đơn tự viết)

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí Không thu
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.
Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 6 4 8 0 4 1
Hôm nay: 106
Hôm qua: 9.875
Tuần này: 9.981
Tháng này: 281.461
Tổng cộng: 17.648.041

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính