Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
241 Gia hạngiấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
242 . Điều chỉnhgiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
243 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
244 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
245 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
246 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
247 Thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
248 Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
249 Thủ tục Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
250 Thủ tục Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV
251 Thủ tục Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ
252 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
253 Thủ tục cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
254 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
255 Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) và giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
256 Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh), cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn
257 Thủ tục Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
258 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất)
259 Thủ tục Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã
260 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho các hợp tác xã được chia, tách, hợp nhất
261 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã;
262 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
263 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện)
264 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
265 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
266 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
267 Thủ tục Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
268 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
269 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)
270 Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 4 1 6 2 5 5 0
Hôm nay: 14.141
Hôm qua: 54.041
Tuần này: 122.767
Tháng này: 1.053.054
Tổng cộng: 24.162.550

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính