Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/7/2022 04/08/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 – 30/6/2022 05/07/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/5/2022 03/06/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 30/4/2022 05/05/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/3/2022 05/04/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 – 28/02/2022 16/03/2022

Báo cáo Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/01/2022 28/01/2022

Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn 17/01/2022

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn

Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 31/12/2021

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 14/CT-UBND năm 2021 27/12/2021

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 8 7 7 0 7 9
Hôm nay: 5.129
Hôm qua: 7.112
Tuần này: 18.527
Tháng này: 34.515
Tổng cộng: 35.877.079

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính