Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Phùng Văn Cưng Chủ tịch HĐND quận 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 5 3 3 6 3 1 5
Hôm nay: 3.181
Hôm qua: 23.195
Tuần này: 3.181
Tháng này: 155.349
Tổng cộng: 15.336.315

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính