Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất)

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch

-  Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức

Cách thực hiện Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (Mẫu đơn tự viết);

* Trường hợp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bị rách, nát, nộp thêm bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đã bị rách, nát.

* Trường hợp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bị mất, nộp thêm:

Đơn báo mất Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có xác nhận của cơ quan Công an (Mẫu đơn tự viết)

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí 10.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.

Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 5 7 8 6 7 1
Hôm nay: 5.797
Hôm qua: 11.224
Tuần này: 17.021
Tháng này: 212.091
Tổng cộng: 17.578.671

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính