Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo Phòng để trình UBND cấp huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận bị thương; chuyển hồ sơ lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết; 

+ Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ và giới thiệu người bị thương ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh kèm theo hồ sơ (bản sao) để xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật.

+ Bước 5: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận biên bản giám định y khoa từ Hội đồng giám định và ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

- Bước 4: UBND cấp huyện nhận lại kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho công chức cấp xã.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh của cá nhân (có xác nhận của UBND phường, xã)

+ Giấy tờ chứng minh bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 08 ngày ; Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang: 09 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ) (Trong đó, thời gian trình UBND cấp huyện là 03 ngày)

+ Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Hội đồng giám định y khoa- bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)

+ Tại Hội đồng giám định y khoa : 60 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội- bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)

+ Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày (kể từ khi nhận được biên bản giám định đến khi có kết quả xử lý hồ sơ)

Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, trả cho UBND phường, xã.Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn không thuộc quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 1, Điều 28, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tại UBND quận, huyện: Giấy chứng nhận bị thương;

+ Tại Sở Lao động Thương binh Xã hội:Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp, phụ cấp thương tật

 - Lệ phí:  Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị giải quyết công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh của cá nhân (mẫu TB5)

+ Giấy chứng nhận bị thương (Mẫu TB1)

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng;

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 5 9 5 6 5 3 1
Hôm nay: 41.877
Hôm qua: 37.719
Tuần này: 183.031
Tháng này: 419.161
Tổng cộng: 25.956.531

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính