Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ liệt sĩ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

+ Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết; 

+ Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận,huyện nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho công chức cấp xã.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Giấy báo tử (mẫu LS1) do cơ quan có thẩm quyền cấp (được quy định tại Điều 4, mục 3 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân);

+ Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ (mẫu LS2) của Chủ tịch UBND phường, xã cấp.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

Giai đoạn 1:

+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 05 ngày; Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang: 06 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hộibao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)

+ Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho UBND thành phốbao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ)

+ Tại UBND thành phố: 10 ngày (kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đến khi trình Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp Bằng Tổ quốc ghi công)

Trong vòng 01 ngày sau khi có văn bản của UBND thành phố Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải gửi cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã và đối tượng được biết.

Giai đoạn 2:

+ Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày (kể từ khi nhận được Bằng Tổ quốc ghi công đến khi ban hành Quyết định trợ cấp)

Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, trả cho UBND phường, xã.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện: Xác nhận

+ Tại Sở LĐTBXH: Quyết định hành chính

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy báo tử

+ Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ của Chủ tịch UBND phường, xã.

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng.

+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 4 1 8 9 6 0 7
Hôm nay: 41.198
Hôm qua: 54.041
Tuần này: 149.824
Tháng này: 1.080.111
Tổng cộng: 24.189.607

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính