Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

+ Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; chuyển hồ sơ lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết; 

+ Bước 4: Sở ký Quyết định trợ cấp đối với những đối tượng không quy định chỉ định của Bệnh viện. Đối với những trường hợp cần có chỉ định của Bệnh viện thì giới thiệu đối tượng sang Bệnh viện chỉnh hình để khám chỉ định. Sau khi tiếp nhận kết quả của Bệnh viện chỉnh hình, lập thủ tục trình Giám đốc Sở ký Quyết định trợ cấp.

+ Bước 5: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho công chức cấp xã.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai của người có công thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (theo mẫu);

+ Bản sao giấy chứng nhận người có công;

+ Văn bản chỉ định của bệnh viện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng;

+ Xác nhận hoặc đề nghị của UBND phường, xã.

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 05 ngày; Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang: 06 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội- bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ).

+ Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

·     Trường hợp cần chỉ định của bệnh viện Chỉnh hình:

Giai đoạn 1: 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi trả cho đối tượng giấy giới thiệu đến bệnh viện chỉnh hình)

Giai đoạn 2: 05 ngày (kể từ khi nhận được kết quả khám định của bệnh viên chỉnh hình đến khi có kết quả xử lý hồ sơ).

·      Trường hợp không cần chỉ định của bệnh viện Chỉnh hình: 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ).

Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, trả cho UBND phường, xã.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Văn bản đề nghị và nội dung xác nhận.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết định hành chính.

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai đề nghị trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng (Mẫu 1B)

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng;

+ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 6 5 2 3 0 5 9
Hôm nay: 39.561
Hôm qua: 54.774
Tuần này: 142.035
Tháng này: 985.689
Tổng cộng: 26.523.059

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính