Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Đăng ký hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2- Tổ một cửa thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức

Cách thực hiện Hồ sơ nộp tại Tổ một cửa UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu);

- Điều lệ hợp tác xã mới;

- Biên bản sát nhập

- Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã dự định sáp nhập (nộp lại cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp trước đây)

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí 100.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều luật hợp tác xã năm 2003;

- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã;

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.

Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 5 9 5 7 7 6 4
Hôm nay: 43.110
Hôm qua: 37.719
Tuần này: 184.264
Tháng này: 420.394
Tổng cộng: 25.957.764

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính