Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Xác nhận hồ sơ trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ cận nghèo

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

+ Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký và trình UBND cấp huyện quyết định.  

+ Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyệnvà giao cho công chức cấp xã.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

- Bản khai của đối tượng;

- Biên bản đề nghị của Hội đồng xét duyệt chính sách xã, phường.

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:05 ngày. Trong thời gian không quá 01 ngày kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trả cho UBND phường, xã.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định

- Lệ phí: Không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng phải thuộc các trường hợp sau:

+ Người có công giúp đỡ cách mạng trước tháng Tám năm 1945 được Nhà nước tặng “Bằng có công với Nước” và người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng;

+ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng mức trợ cấp thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 7 9 6 7 0 5 9
Hôm nay: 23.960
Hôm qua: 31.830
Tuần này: 117.778
Tháng này: 1.121.282
Tổng cộng: 27.967.059

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính