Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục cấp lại do bị mất, hư hỏng và cấp đổi do có thay đổi hoặc bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

- Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Bước 3: Công chức phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu cần thiết), trình lãnh đạo phòng ký.

          - Bước 4: Phòng chuyên môn trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để chuyển trả cho công dân, tổ chức.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

- Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (theo mẫu);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc Thông báo Yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ hoặc Thông báo không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có nêu rõ lý do.

- Lệ phí:

+Phí

Stt

Các loại phí

Cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản (đơn vị đồng)

Cơ sở kinh doanh thực phẩm (đơn vị đồng)

 

 

Nhỏ lẻ

Doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng

Doanh thu  ≥ 100 triệu đồng/tháng

Cửa hàng bán lẻ

Đại lý, cửa hàng bán buôn

1

Phí thẩm xét hồ sơ

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2

Phí thẩm định (nếu có)

1.000.000

2.000.000

3.000.000

500.000

1.000.000

3

Phí kiểm tra

định kỳ

500.000

1.000.000

1.500.000

Chưa có quy định. Khi nào có văn bản quy định của Bộ Tài chính, được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Lệ phí

STT

Loại hình cơ sở

Mức lệ phí

(đơn vị đồng)

Ghi chú

1

Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản

40.000 đồng/lần cấp

Theo Thông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/06/2012 của Bộ Tài chính

2

Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản

150.000 đồng/lần cấp

Theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI, Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

+ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

+ Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Thông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/06/2012của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thuỷ sản.

+ Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

          + Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 7 9 6 7 4 7 2
Hôm nay: 24.373
Hôm qua: 31.830
Tuần này: 118.191
Tháng này: 1.121.695
Tổng cộng: 27.967.472

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính