Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Phòng Tài chính kế hoạch

- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế (nếu thuộc ngành nghề cần kiểm tra theo qui định)

- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển và chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức

Cách thực hiện Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

- Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;

- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

*Đối với việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy xác nhận vốn pháp định  thì phải nộp thêm bảo sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định của người đại diện hợp tác xã.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí 10.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Ngành nghề kinh doanh thuộc ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

- Ngành nghề kiểm tra trước khi cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh: Dịch vụ trọ, gas, dịch vụ online games.

Căn cứ pháp lý

- Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 quy định chi tiết thi hành một số điều luật hợp tác xã năm 2003;

- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã;

- Thông tư số 05/2005/TT –BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Thông tư số 55/1998/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 1998 của Bộ Tài chính qui định mức thu lệ phí.

Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 5 9 5 7 7 9 5
Hôm nay: 43.141
Hôm qua: 37.719
Tuần này: 184.295
Tháng này: 420.425
Tổng cộng: 25.957.795

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính