Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng  UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân, tổ chức

Cách thực hiện Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu);

- Bản chính Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, /Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức
Kết quả thực hiện Giấy phép hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.
Lệ phí

+ Phí thẩm định (trường hợp nếu có thẩm định lại): 1.200.000 đồng

+ Lệ phí cấp phép: 200.000 đồng/giấy phép/lần cấp. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rược (mục đích kinh doanh)

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

- Thông tư số 39//2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

Tên cơ quan Phòng Kinh tế quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Thương mại

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 5 6 9 0 9 7
Hôm nay: 7.447
Hôm qua: 8.863
Tuần này: 7.447
Tháng này: 202.517
Tổng cộng: 17.569.097

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính