Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ phòng Kinh tế.

- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế; trường hợp nếu hồ sơ cần bổ sung thì trả lại Tổ một cửa hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tổ chức, cá nhân để hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện ký và trả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thực hiện Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

-  Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác thuỷ sản;

-  Bản sao Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (có chứng thực).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí 40.000 đồng/giấy phép
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai đề nghị cấp phép khai thác thủy sản (đối với tàu cá dưới 20cv)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có
Căn cứ pháp lý

-  Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

-  Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

-  Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

-  Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 03/4/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án quản lý tàu cá có công suất dưới 20 CV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Quyết định số 8329/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v “Ban hành Chương trình Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” 

- Công văn số 1684/UBND-KTN ngày 25/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc “Giấy phép khai thác hải sản đối với tàu cá có công suất dưới 20cv” 

Tên cơ quan UBND quận Liên Chiểu
Lĩnh vực Thủy sản

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 3 0 7 2 2 9 5
Hôm nay: 29.261
Hôm qua: 35.129
Tuần này: 161.462
Tháng này: 1.087.276
Tổng cộng: 23.072.295

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính