Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, chuyển công chức chuyên môn xử lý.

- Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Tài chính – Kế hoạch thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tra cho cá nhân, tổ chức.
Cách thực hiện - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính) (tự viết);

- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư (bản chính);

- Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

- Các hợp đồng kinh tế (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);  

- Các biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản tổng nghiệm thu  bàn giao dự án hoàn thành đưa vào sử dụng (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);

- Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B, bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành của tất cả các gói thầu trong dự án (bản chính);

- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán vốn đầu tư của tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có, bản chính); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công được đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai;

- Hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung (nếu có) và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức
Kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt
Lệ phí Thực hiện theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

- Các văn bản pháp lý liên quan
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không có.
Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng ban hành ngày 16/11/2003

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

- Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số vấn đề mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Xây dựng nhà ở và ĐTXD

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 6 0 6 3 0 3
Hôm nay: 26
Hôm qua: 12.881
Tuần này: 44.653
Tháng này: 239.723
Tổng cộng: 17.606.303

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính