Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội - thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1133 /QĐ-BHXH

  ngày 16 tháng 10  năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

3. Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm

 xã hội huyện

1

Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

 

X

2

Uỷ quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội

 

 

X

3

Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

 

X

 

Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 5 1 3 8 0 1
Hôm nay: 2.097
Hôm qua: 6.825
Tuần này: 15.712
Tháng này: 207.408
Tổng cộng: 37.513.801

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính