Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN

Trình tự thực hiện
- Đơn vị giao dịch gửi văn bản đề nghị tất toán tài khoản và bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại KBNN hoặc bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN tới KBNN nơi đơn vị giao dịch mở tài khoản.
- KBNN căn cứ văn bản đề nghị tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch gửi đến, thực hiện đối chiếu số liệu, xác nhận số dư đến ngày đối chiếu và thực hiện tất toán tài khoản cho đơn vị giao dịch; đồng thời, gửi thông báo tất toán của KBNN cho đơn vị giao dịch (bằng văn bản giấy hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).
Cách thực hiện Gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở KBNN hoặc gửi hồ sơ và nhận kết quả qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN trong trường hợp đơn vị có tham gia giao dịch điện tử với KBNN (đơn vị truy cập và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN).
Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch; bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại KBNN hoặc bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN.
Số lượng hồ sơ Số lượng của từng thành phần hồ sơ là 01 bản gốc.
Thời hạn giải quyết Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của đơn vị giao dịch.
Đối tượng thực hiện Các đơn vị giao dịch có mở tài khoản tại KBNN.
Cơ quan thực hiện KBNN (TW, cấp tỉnh, cấp huyện)
Kết quả thực hiện KBNN thực hiện tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch; đồng thời, hoàn tất việc xử lý số dư tài khoản (nếu có) theo đề nghị của đơn vị giao dịch.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bảng đối chiếu dự toán và tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại KBNN; bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN được quy định tương ứng theo các Mẫu số 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f và 19 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Căn cứ pháp lý Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 5 1 3 8 4 1
Hôm nay: 2.137
Hôm qua: 6.825
Tuần này: 15.752
Tháng này: 207.448
Tổng cộng: 37.513.841

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính