Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
221 Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
222 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thụcThủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục
223 Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục
224 Thủ tục giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)
225 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục
226 Thủ tục Thành lập trường Tiểu học tư thục
227 Thủ tục giải thể trường nhà trường, nhà trẻ tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ)
228 Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục
229 Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục
230 Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 5 1 3 3 5 1
Hôm nay: 1.647
Hôm qua: 6.825
Tuần này: 15.262
Tháng này: 206.958
Tổng cộng: 37.513.351

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính