Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
261 Thủ tục Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã
262 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho các hợp tác xã được chia, tách, hợp nhất
263 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã;
264 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
265 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện)
266 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
267 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
268 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
269 Thủ tục Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
270 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 8 1 1 1 2 6 9
Hôm nay: 9.705
Hôm qua: 14.290
Tuần này: 9.705
Tháng này: 46.519
Tổng cộng: 38.111.269

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính