Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
226 Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục
227 Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục
228 Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân
229 Thủ tục Công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục
230 Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố)
231 Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non (cán bộ quản lý), Tiểu học và Trung học cơ sở
232 Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh
233 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận số nhà
234 Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
235 Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước
236 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
237 Thủ tục Cấp xác nhận quy hoạch
238 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ
239 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ
240 Cấp lạigiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
241 Gia hạngiấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
242 . Điều chỉnhgiấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
243 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
244 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
245 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
246 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
247 Thủ tục Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
248 Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
249 Thủ tục Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
250 Thủ tục Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV
251 Thủ tục Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ
252 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
253 Thủ tục cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
254 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
255 Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) và giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
256 Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh), cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do hết hạn
257 Thủ tục Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
258 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất)
259 Thủ tục Đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã
260 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho các hợp tác xã được chia, tách, hợp nhất
261 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã;
262 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
263 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hợp tác xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện)
264 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
265 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
266 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
267 Thủ tục Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh
268 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
269 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)
270 Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh
271 Thủ tục Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
272 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
273 Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
274 Thủ tục Chứng thực chữ ký
275 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
276 Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
277 Thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
278 Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)
279 Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp
280 Xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất Lĩnh vực Xây dựng nhà ở và đất đai
281 Xác nhận tình trạng nhà, đất Lĩnh vực Xây dựng nhà ở và đất đai
282 Thủ tục:Đăng ký xác nhận lý lịch Lĩnh vực Chứng thực
283 Thủ tục Đăng ký khai sinh Lĩnh vực Hộ tịch
284 Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên Lĩnh vực Hộ tịch
285 Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân. Lĩnh vực Hộ tịch
286 Thủ tục Công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Hộ tịch
287 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội Lĩnh vực Hộ tịch
288 Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội Lĩnh vực Hộ tịch
289 Thủ tục Đăng ký chấp thuận giải thể hội Lĩnh vực Hộ tịch
290 Thủ tục Đăng ký đổi tên hội Lĩnh vực Hộ tịch
291 Thủ tục Đăng ký phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Hộ tịch
292 Thủ tục Đăng ký thành lập hội Lĩnh vực Hộ tịch
293 Cấp giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân
294 Cấp phép thi công lắp đặt công trình ngầm, công trình trên mặt đường bộ đang khai thác
295 Cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ
296 Cấp giấy phép thi công mở đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác
297 Cấp phép thi công các công trình liên quan khác
298 Cấp phép xử lý các sự cố đột xuất về mặt kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác.
299 Đăng ký cấp giấy phép thi công chỉnh trang, gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa hè
300 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 8 4 0 7 4 8
Hôm nay: 116
Hôm qua: 32.195
Tuần này: 167.885
Tháng này: 855.729
Tổng cộng: 22.840.748

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính