Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho phòng QLĐT.

+ Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Quản lý đô thị thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tổ một cửa để giao cho tổ chức, cơ quan.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị được đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị.

+ Hồ sơ thiết kế đấu nối, thể hiện các nội dung: Vị trí đấu nối, lưu lượng đấu nối, biện pháp đấu nối và chất lượng nước thải (hoặc hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt có thể hiện phần đấu nối).

+ Biện pháp tổ chức thi công đấu nối và đảm bảo an toàn giao thông.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định 33/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 0 2 6 7 8 2
Hôm nay: 790
Hôm qua: 24.721
Tuần này: 0
Tháng này: 1.181.005
Tổng cộng: 28.026.782

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính