Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của hồ sơ; chuyển cho Phòng Lao động – Thương binh, Xã hội

+ Bước 3: Công chức Phòng Lao động thương binh và xã hội Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp trình lãnh đạo phòng ký công văn đề nghị BHXH giải quyết. Sau đó trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cá nhân, tổ chức.

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế (theo mẫu)

+ Giấy tờ liên quan xác định rõ bệnh hiểm nghèo hoặc Giấy xác nhận của bệnh viện

+ Bản sao sổ hộ khẩu của đối tượng.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết:

+ Tại Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: 03 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho BHXH quận, huyện, bao gồm cả thời gian luân chuyển hố sơ);

+ Tại BHXH quận, huyện: 05 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi cấp thẻ bảo hiểm y tế)

+ Trong vòng 01 ngày kể từ ngày có thẻ bảo hiểm y tế, Phòng LĐTBXH có trách nhiệm nhận thẻ từ BHXH quận, huyện; kiểm tra và chuyển giao thẻ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trả cho UBND các phường, xã.

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – Thương binh, Xã hội

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Bảo hiểm Y tế

 - Lệ phí: Không có

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế (mẫu 05-TBH)

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật bảo hiểm y tếsố 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

+ Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

+ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

+ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

+ Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn về thực hiện hướng dẫn bảo hiểm y tế

+ Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND thành phố Đà Nẵng về phân cấp cho các quận, huyện đóng và cấp thẻ bảo hiểm y tế.


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 1 6 1 9 0 8
Hôm nay: 43.873
Hôm qua: 50.211
Tuần này: 94.084
Tháng này: 94.084
Tổng cộng: 28.161.908

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính