LỊCH CƠ QUAN TUẦN 29 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Hội ý lãnh đạo UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
14h00 - Họp rà soát quy hoạch công viên văn hóa A.Hòa A.Vinh VP Quận ủy
14h00 - Tập huấn Hội trường
17h30 - Dự họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Dự Hội nghị thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ A.Hòa A.Týlx 72 Bạch Đằng
08h00 - Dự họp Ban chỉ đạo quốc gia về khai thác thủy sản A.Niên A.Hùnglx Thành phố
14h00 - Họp các đồ án quy hoạch (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 1
16h30 - Dự họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

08h00 - Dự giao ban thành phố (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 1
14h30 - Hội ý Thường trực Quận ủy A.Hòa A.Vinh PH Quận ủy
14h00 - Dự Hội người cao tuổi A.Niên HT Mặt trận
16h30 - Dự họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

08h00 - Tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 (từ ngày 15/7 đến 18/7) A.Hòa A.Týlx Theo chương trình
08h00 - Hội nghị sơ kết 6 tháng MTTQ A.Niên Hội trường
14h00 - Tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 A.Hòa A.Týlx Theo chương trình

08h00 - Tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 A.Hòa A.Týlx Theo chương trình
14h00 - Tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 A.Hòa A.Týlx Theo chương trình

08h00 - Tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 A.Hòa A.Týlx Theo chương trình
14h00 - Tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 A.Hòa A.Týlx Theo chương trình

08h00 - Tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 A.Hòa A.Týlx Theo chương trình
14h00 - Tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 A.Hòa A.Týlx Theo chương trình

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 4 9 3 0
Hôm nay: 3.623
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 34.488
Tháng này: 100.233
Tổng cộng: 35.234.930

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính