LỊCH CƠ QUAN TUẦN 39 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Hội ý UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
14h00 - Kiểm tra thực tế các công trình chuẩn bị đầu tư A.Hòa C.Thúy A.Týlx P.Hòa Hải P.Hòa Quý
15h00 - Kiểm tra thực tế FPT A.Việt A.Đình A.Vinhlx Hiện trường

09h00 - Làm việc với Đoàn kiểm tra Thành ủy về dân chủ cơ sở A.Hòa Quận ủy
09h30 - Kiểm tra thực tế vướng mắc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng A.Hòa A.Đình A.Týlx Hiện trường
08h00 - Kiểm tra thực tế Bá Tùng A.Niên A.Hùnglx Hiện trường
08h00 - Họp liên quan Xí nghiệp Than A.Việt A.Vinhlx Sở TNMT
14h00 - Họp dự án Trần Hưng Đạo nối dài A.Hòa A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 1
14h00 - Dự Hội nghị giao ban khối Đảng, đoàn thể quý III/2020 A.Niên HT Quận ủy

08h00 - Làm việc với ông Mai Đăng Thạnh A.Hòa A.Đình Phòng họp 1
07h00 - Kiểm tra công tác chuẩn bị thi giáo viên đợt 2 A.Niên A.Hùnglx Hiện trường
10h00 - Họp nghe báo cáo tình hình xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được A.Niên PH số 1, tầng 3
08h00 - Tiếp 3 nhà thờ KDC Đông Hải A.Việt X.Thảo Phòng họp 2
14h00 - Họp rà soát dự án Công viên văn hóa A.Hòa A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 1
15h30 - Họp nghe báo cáo công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố (lịch TP) PH số 1, tầng 3

08h00 - Làm việc với Công an quận CT, các PCT CVP Phòng họp 1
08h00 - Họp Hội đồng thẩm định giá đất (lịch TP) PH số 2, tầng 2
14h30 - Hội ý Quận ủy A.Hòa C.Thúy PH Quận ủy
14h00 - Tiếp dân khu số 4 mở rộng A.Niên A.Đình X.Thảo Phòng họp 1
14h00 - Đối thoại ông Phong, ông Đắc, bà Nhiều (KDC Đông Hải) A.Việt A.Đình X.Thảo Phòng họp 2
16h00 - Họp nghe báo cáo các quy định bồi thường hỗ trợ về đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố; dự án Khu đô thị phức hợp Halla Jade Resedence (trực tuyến) A.Niên A.Đình Phòng họp 1

08h00 - Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị” gắn với thực hiện Chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”, “thành phố 4 an” A.Hòa A.Týlx HT số 3, tầng 2 TTHC TP
08h00 - Họp rà soát vướng mắc dự án Đại học Mỹ Thái Bình Dương A.Việt A.Đình Phòng họp 2
14h00 - Họp giao ban thành phố (trực tuyến) A.Hòa A.Đình Phòng họp 1
14h00 - Làm việc với các ngành văn hóa A.Niên C.Nga PH HĐND
16h00 - Họp Hội đồng tư vấn đặt đổi tên đường (lịch TP) PH số 1, tầng 3

- Thi tuyển giáo viên đợt 2 A.Hòa A.Niên A.Týlx Tr TH Nguyễn Duy Trinh
08h00 - Dự Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch A.Hòa A.Týlx HT số 1, tầng 2 TTHC TP

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 9 4 2 1 1 7
Hôm nay: 2.343
Hôm qua: 11.707
Tuần này: 0
Tháng này: 407.175
Tổng cộng: 30.942.117

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính