LỊCH CƠ QUAN TUẦN 44 NĂM 2021

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Hội ý lãnh đạo UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 3
- Làm việc tại cơ quan A.Hòa Phòng làm việc
14h00 - Làm việc với Đoàn khảo sát thực tế Đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn A.Niên C.Nga A.Hùnglx BQL Danh thắng
14h00 - Dự họp giao ban UBND thành phố (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 3
17h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 (trực tuyến) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

08h00 - Họp về công tác thu ngân sách năm 2021 và dự kiến năm 2022 CT, các PCT A.Vinh C.Nga Hội trường
08h30 - Dự họp các đồ án quy hoạch kiến trúc thành phố (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 3
14h00 - Hội nghị Quận ủy phát động thi đua A.Hòa A.Vinh Hội trường
15h30 - Hội ý TTQU A.Hòa A.Vinh PH Quận ủy
14h00 - Họp rà soát các dự án trọng điểm thu hút đầu tư (trực tuyến) A.Niên Phòng họp 3
15h00 - Họp chuyển đổi số A.Việt A.Hùnglx PH số 1, tầng 2 TTHC TP

08h00 - Đối thoại giải quyết khiếu nại Trần Ngọt, Phạm Văn Trà A.Hòa A.Đình Hội trường
08h00 - Dự nghe các đơn vị báo cáo kế hoạch tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội TPĐN giai đoạn 2021-2025 A.Niên A.Hùnglx PHGB, tầng 3 TTHC TP
08h00 - Ban ATGT TP kiểm tra khảo sát vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông A.Việt Phòng họp 3
09h00 - Họp liên quan đến quy hoạch Trạm trung chuyển rác thải quận Ngũ Hành Sơn A.Việt Phòng họp 3
08h00 - Họp nghe báo cáo liên quan đến công tác tổ chức Lễ khánh thành đường và cầu qua sông Cổ Cò C.Nga PH số 1, tầng 14 TTHC TP
14h00 - Tiếp dân Đồng Nò A.Hòa A.Đình Hội trường
14h00 - Làm việc với Đoàn khảo sát thực tế Đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn A.Niên C.Nga A.Hùnglx BQL Danh thắng
14h30 - Dự họp nghe báo cáo các phương án đảm bảo cấp nước an toàn trên địa bàn thành phố A.Việt PH số 1, tầng 3 TTHC TP
17h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 (trực tuyến) (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

08h00 - Dự Hội thảo Đề án “Một số cơ chế chính sách đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý người có tài năng công tác trong khu vực công của TPĐN đến năm 2030” A.Hòa A.Týlx HT số 1, tầng 2 TTHC TP
08h00 - Họp rà soát các dự án (lưu ý: dự án Lưu Quang Vũ) A.Niên A.Đình P.Anh Phòng họp 3
10h00 - Họp xác minh khiếu nại A.Việt A.Hùnglx PHGB, tầng 3 TTHC TP
08h00 - Quận ủy tập huấn HSCV Hội trường
14h00 - Dự “Chương trình triển khai kế hoạch phục hồi du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn bình thường mới” (lịch TP) A.Niên A.Hùnglx HT số 1, tầng 2 TTHC TP
14h00 - Thông qua Phương án cưỡng chế thu hồi đất Nguyễn Hữu Đố, bà Chi-ông Cơ (dự án đường Mai Đăng Chơn) A.Việt A.Đình X.Thảo Hội trường
17h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 (trực tuyến) (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

08h00 - Dự HN phản biển xã hội đối với Đồ án QH bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn A.Hòa A.Týlx 12 Trần Phú
08h00 - Họp phương án cưỡng chế ông Cao Xuân Sa, Nguyễn Văn Thẩn A.Niên A.Đình P.Anh Hội trường
08h00 - Đối thoại cưỡng chế Đông Hải, thông qua phương án cưỡng chế Đông Hải (đường Phan Tòng) A.Việt X.Thảo Phòng họp 3
14h00 - Họp Ban Thường vụ Quận ủy A.Hòa PH Quận ủy
14h00 - Họp xử lý vướng mắc dự án Vinafor A.Niên A.Đình Hội trường
14h00 - Dự họp Hồi đồng thẩm định giá đất A.Việt A.Hùnglx PH số 1, tầng 3 TTHC TP
16h00 - Dự đối thoại với công dân A.Việt A.Hùnglx PTCD, tầng 1 TTHC TP
17h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 (trực tuyến) (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

07h00 - Khánh thành Cầu Cổ Cò A.Hòa A.Týlx Cầu Cổ Cò
16h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 (trực tuyến) (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

16h00 - Dự họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 (trực tuyến) (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 3

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 4 9 5 3
Hôm nay: 3.646
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 34.511
Tháng này: 100.256
Tổng cộng: 35.234.953

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính