LỊCH CƠ QUAN TUẦN 7 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

- 06h30: Dự Lễ giao nhận quân năm 2020 CT, các PCT CVP TTVHTT
- 09h00: Hội ý lãnh đạo UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
- 14h00: Hội ý Quận ủy C.Thi C.Thúy PH Quận ủy
- 14h00: Dự họp liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố A.Hòa A.Vinhlx PHGB, tầng 3 TTHC TP

- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
- 08h00: Dự nghe báo cáo góp ý về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố A.Hòa A.Vinhlx PH số 1, tầng 3 TTHC TP
- 08h00: Họp rà soát dự án FPT A.Việt A.Đình Phòng họp 1
- 14h00: Kiểm tra thực tế dự án FPT A.Việt A.Đình Hiện trường

- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
- 08h00: Họp rà soát dự án đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố chợ và ngập úng khu dầu khí A.Hòa A.Đình Phòng họp 1
- 08h30: Đối thoại vụ án hành chính (bà Trần Quỳnh Điệp) A.Việt Tòa TP
- 09h30: Đối thoại vụ án hành chính (bà Trần Thị Thúy Điểm) A.Việt Tòa TP
- 14h00: Họp rà soát dự án đường Huỳnh Bá Chánh và KDC Đông Hải A.Việt A.Đình Phòng họp 1
- 16h00: Họp xử lý kiến nghị về công trình xây dựng của Công ty CP NHS Đà Nẵng A.Việt PHGB, tầng 3 TTHC TP

- 09h30: Dự họp Ban chỉ đạo ASEAN C.Thi A.Týlx PH số 1, tầng 2 TTHC TP
- 08h00: Họp tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 A.Việt A.Thủy HT Quận ủy
- 14h00: Họp triển khai công tác thu ngân sách C.Thi A.Việt C.Thúy C.Nga Phòng họp 1
- 14h00: Tiếp dân hộ ông Hồ Thăng Xử A.Hòa A.Đình Phòng họp 2

- 08h00: Tiếp dân định kỳ C.Thi A.Đình Phòng họp 1
- 08h00: Làm việc với các chùa về dịch corona A.Hòa C.Nga Phòng khách
- 14h00: Dự nghe báo cáo thiết kế đô thị khu vực ven biển và đề xuất một số thay đổi để bảo đảm quyền lợi của người dân tại các dự án quy hoạch treo, chậm trên khai trên địa bàn thành phố (lịch TP) A.Hòa PHGB, tầng 3 TTHC TP
- 14h00: Họp thông qua Quy chế quản lý làng nghề A.Việt Phòng họp 1


Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 3 5 3 6 5 3
Hôm nay: 1.889
Hôm qua: 22.961
Tuần này: 51.675
Tháng này: 218.956
Tổng cộng: 35.353.653

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính