Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Phùng Văn Cưng Chủ tịch HĐND quận 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 5 3 7 4 0 1 2
Hôm nay: 5.630
Hôm qua: 7.040
Tuần này: 40.878
Tháng này: 193.046
Tổng cộng: 15.374.012

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính