Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 4 9 5 0 3 1
Hôm nay: 32.692
Hôm qua: 35.194
Tuần này: 159.879
Tháng này: 770.442
Tổng cộng: 11.495.031

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính